Sorbact Foam Dressing 15cm x 15cm CE 98315 10 KPL

Sorbact Foam Dressing är ett sterilt bakterie- och svampbindande skumförband. Det består av ett grönt Sorbact sårkontaktlager kombinerat med ett polyuretanskum med en semipermeabel baksida. Sorbact Foam Dressing absorberar och håller kvar sårvätska och minskar därigenom risken för maceration och skapar en fuktig sårmiljö. Den semipermeabla fi lmen på baksidan gör det möjligt för överfl ödig vätska att avdunsta. Sorbact Foam Dressing är avsedd att användas vid behandling av rena, kontaminerade, koloniserade eller infekterade sår med låga till måttliga vätskemängder, såsom operationssår, traumasår, trycksår, diabetessår och fot- och bensår.
Paketstorlek:
10 KPL
Marknadsförare:
Oy Verman Ab
Beställningsbar, produkten är på väg till lagret
SKU:
2076610
172,74 €
Rumstemperatur (+15C - +25C)