Upptäck vårt apoteks tjänster

Recept

I samband med receptexpedieringen får kunderna yrkeskunnig betjäning. Läkemedelsroboten Rowa Smart lagerför och samlar receptläkemedlen. 

Du kan kontrollera dina egna elektroniska recept på tjänsten www.kanta.fi

Då någon annan sköter dina ärenden: 

Om någon annan hämtar ut dina läkemedel på apoteket måste han eller hon ha med patientanvisningen som åtföljde ditt recept, eller också ditt FPA-kort. En person som hämtar ut dina läkemedel med FPA-kort ska känna till uppgifterna om det läkemedel som hämtas ut. Du kan också ge personen som hämtar ut dina läkemedel en elektronisk ärendefullmakt i e-tjänsten Suomi.fi. En person som sköter dina ärenden med fullmakt ska känna till din personbeteckning. För att sköta andra ärenden som gäller recept på apoteket krävs antingen en elektronisk ärendefullmakt för apotek via Suomi.fi eller en ifylld och undertecknad samtyckesblankett för recept. På grund av patientsäkerheten och dataskyddet fås blanketterna endast från apoteket, hälso- och sjukvården och från FPA:s kontor.

Förnyelse av recept

Vid behov  skickar vi begäran om receptförnyelse av elektroniska recept till hälsovårdscentralen.

Schengenintyg

Vid begäran skriver vi Schengenintyg, med vilket en privatperson kan bevisa nödvändigheten av narkotiska eller psykotropa läkemedel som hen transporterar med sig under resor i Schengenområdet.

Egenvård

Egenvårdsprodukter får man köpa utan recept. Vår kunniga personal ger råd angående val och användning av produkterna.

Vid behov kan vi beställa in produkten du önskar till apoteket och oftast går den att avhämta redan följande dag.

Apteekin palvelut

Rådgivning

Använder jag läkemedlen på rätt sätt? Vilka biverkningar kan mina läkemedel ha? Kan jag ta mina läkemedel samtidigt med andra läkemedel eller med mat? Vi svarar gärna på frågor angående din medicinering. Vi strävar efter att göra din användning av läkemedel så trygg och ändamålsenlig som möjligt. Vi ger också råd angående ekonomiskt fördelaktiga läkemedelsval.

Kontroll av medicinering

I samband med varje köp av receptläkemedel kontrollerar vi samverkan med andra läkemedel. Vid eventuella problem kontaktar vi läkaren.

Dosdispensering

Som dosdispenseringskund får du dina läkemedel i färdigt förpackade  dospåsar för två veckor i gången . Då du är dosdispenseringskund granskar en farmaceut eller provisor på apoteket din medicinering, dosering och tidpunkt för dosering. På detta sätt kan vi upptäcka eventuell samverkan mellan läkemedel.

Granskning av fartygsapotek

Vår provisor utför granskningar på fartygsapotek enligt i kraft varande förordningar.

Registreringspunkt för hälsovårdens yrkeskort

Apoteket fungerar som registreringspunkt för yrkeskort för apotek och enligt avtal också för andra serviceställen inom hälsovården.

Hemtransport av läkemedel

Vi erbjuder hemtransport av läkemedel inom Ekenäs centrala områden enligt avtal. Vi ger gärna närmare information om servicen.

Tidningen För din hälsa !

Hos oss kan du hämta Apotekarförbundets medlemsapoteks gratistidning För din hälsa! Tidningen utkommer fyra gånger i året.

 

Läkemedelsavfall

Det finns en insamlingspunkt för läkemedelsavfall i apoteket. Avlägsna patientanvisningarna. Töm innehållet i burkar och askar i en genomskinlig plastpåse. Tabletterna behöver inte tryckas ut ur folieförpackningen. Returnera den förslutna påsen till apotekets insamlingspunkt. Jodtabletter returneras i sin orginalförpackning skilt från övriga tabletter. Nålar och sprutor returneras i skilt kärl.

Du kan läsa Fimeas riktlinjer för sortering av läkemedelsavfall här.

Specialkunnande

Personalen skolas regelbundet för att upprätthålla yrkesskickligheten. Vi delar gärna med oss av vår kunskap för att hjälpa Dig att må bra. I vårt apotek finns farmaceuter som är specialiserade på diabetes och astma. Fråga, om du har har problem med t.ex. dosering av läkemedel.